Иницијални састанак партнерских школа на пројекту Образовање за права детета (ОПД)

Ужички центар за права детета (УЦПД) и партнери одржали су иницијални састанак  30 партнерских школа из Србије укључених у пројекат „Образовање за права детета“, у Нишу, 5. априла 2019. године.  Ово је била лепа прилика да се на почетку нове трогодишње фазе окупе, представе и упознају  све ОПД Песталоци школе, локални партнери, представници УЦПД и ПЦФ фондације. На састанку су представљени досадашњи резултати постигнути на пројекту, дат је остврт на претходих шест година реализације пројекта из различитих  перспектива: менаџера пројекта, Песталоци дечје фондације, локалних координатора, деце, представника школа, чланова ОПД тимова.

Колеге из партнерских организација и искусни сарадници из старих школа, примењујући технику open space су приказали резултате пројекта на квалитетан и динамичан начин:

  • Часови о правима детета – како и на који начин: Ниш
  • Тема дискриминација – интеграција у рад школе: Књажевац и Сокобања
  • Партиципација деце – интеграција принципа у рад школе: Врање
  • Индекс као алат у остваривању права детета у школи: Краљево
  • Програм интеркултуралне размене у Трогену: Ужице

Представљен је циљ наредне трогодишње фазе (2019-2021), а то је да деца у ОПД партнерским школама имају приступ образовању за права детета. Намера нам је да партнерске школе које су шест година у пројекту добију статус Модел школе за права детета, али и да се трансфером модела од стране школа које су досегле завидан ниво, ојачају капацитети нових школа да интегришу образовање за права детета у наставу и још веће поштовање права детета у пракси. Један од циљева пројекта јесу и обуке студената током иницијалног образовања, односно, интеграција ОПД у силабусе педагошких и учитељских факултета.

Како до циља? Кључне пројектне активности су: обуке  наставника за права детета; кроскурикуларни приступ: примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима; ресурс пакет – даље богаћење; индекс, индикатори ПД у образовању – примена; обуке деце и ученичког парламента за права детета; акције ученичких парламената промоције права детета у школи; приручници о правима детета – примена; трансфер знања на нове школе од стране партнерских модел школа; стицање статуса модел школа; програм размене у Трогену; силабус и пилотирање ОПД  на педагошким и учитељским факултетима.

Наши партнери у реализацији пројекта:

Удружења: „Нексус” из Врања; „Имам идеју” из Краљева; „Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб” из Ниша; „Центар за креативни развој” из Књажевца.

Партнерске школе – старе: Основна школа “Светозар Марковић”, Врање; Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Врање; Основна школа “Светозар Марковић”, Краљево; Основна школа “Чибуковачки партизани”, Краљево; Основна школа “Стефан Немања” Ниша; Основна школа “Учитељ Таса”, Ниша; Основна школа “Митрополит Михаило”, Сокобања; Основна школа “Вук Караџић”, Књажевац; Основна школа „Нада Матић“, Ужице; Прва основна школа краља Петра другог, Ужице.

Партнерске школе  – нове: ОШ „Слободан Секулић“, Ужице; ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; ОШ „Димитрије Туцовић“, Чајетина; ОШ „Петар Лековић“, Пожега; ОШ „Бубањски хероји“, Палилула, Ниш; ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот;; ОШ „Бранко Миљковић“, Палилула, Ниш; ОШ „Свети Сава“, Медијана, Ниш; ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врање; ОШ Свети Сава“, Владичин Хан; ОШ „Предраг Девеџић“, Врањска Бања; ОШ „Вук Караџић“, Врање; ОШ ,,Димитрије Туцовић“, Краљево; ОШ ,,Јово Курсула“, Краљево; ОШ ,,Живан Маричић“, Жича; ОШ ,,Браћа Вилотијевић“, Краљево; ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац; ОШ „Хајдук Вељко“, Зајечар; ОШ „9. српска бригада“, Бољевац; ОШ„Добрила Стамболић“, Сврљиг

 Пројекта „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета са локалним партнерским организацијама из Ниша, Књажевца, Краљева и Врања. Пројекат је подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *