Реализација вршњачких радионица у Првој основној школи у Ужицу

Након завршетка иницијалне обуке ученика шестог разреда о правима детета, у Првој основној школи у Ужицу је одржано 16 вршњачких радионица планираних Акционим планом на самој обуци. Шест тимова вршњачких едукатора...

Опширније

KAHOOT квиз о правима детета у Првој основној школи

Данас је у Првој основној школи у Ужицу одржан KAHOOT интерактивни квиз о правима детата. Квиз су припремили ученици шестог разреда – вршњачки едукатори који су прошли иницијалну обуку о правима детата и одржали 16...

Опширније

ОБУКА УЧЕНИКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ

У недељу, 24. марта 2019. године у Првој основној школи у Ужицу је одржана иницијална обука ученика шестог разреда о правима детета. Тренинг је био интензиван и динамичан, а теме које су обрађене су се односиле на појам...

Опширније

ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ „НАДА МАТИЋ“ У УЖИЦУ

Обука за Ученички парламент одржана је 24. марта 2019. године, у ОШ „Нада Матић“. Реализаторка обуке, коју је похађао 31 ученик, била је Оливера Шуљагић, наставница ликовне културе. На почетку, ученици су били упознати...

Опширније

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ОСНОВАЦА ИЗ „ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II“

У оквиру реализације акционих планова, након боравка ученика „Прве основне школе краља Петра II“ , у Трогену, у Песталоци дечијем селу, ученици седмог разреда  су организовали низ хуманитарних акција. Три групе...

Опширније

ПОСЕТА ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Ученици  Основне школе „Нада Матић“ су реализовали радионицу за педесет ученика петог и шестог разреда, на којој су разговарали о месечном џепарцу који добијају, као и о деци  која немају ту могућност, односно...

Опширније

ДРУЖЕЊЕ И ПОСЕТА УЧЕНИКА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА МАТИЋ“ ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА, У УЖИЦУ

Доказ да млади мисле о старима је и акција коју су организовали ученици седмог разреда Основне школе „Нада Матић“, из Ужица. Они су  крајем октобра креирали и израдили разгледнице, намењене корисницима дома....

Опширније

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА ОСНОВАЦА ИЗ ОШ „НАДА МАТИЋ“ И „ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II“

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоци дечије фондације, у новембру је реализован сет вршњачких радионица, са ученицима трећег, петог и...

Опширније

Идеје УП за унапређење изгледа ОШ „Нада Матић“ из Ужица

Након анкетирања ученика, чиме смо испитали њихово мишљење и учешће у вези са естетским уређењем школе, уследила је активност у којој су ученици наводили конкретне предлоге и давали идеје за унапређивање њеног...

Опширније

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ЕСТЕТСКОМ УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ

Ученици који су прошли обуку за Ученички парламент, попунили су анкете чији је циљ био да се испита мишљење и учешће ученика у вези са естетским изгледом школе. Овом анкетом желели смо да повећамо партиципацију ученика...

Опширније