Обуке сарадника спољних просветних саветника

Ужички центар за права детета је реализовао обуке за 60 сарадника спољних просветних саветника из читаве Србије. Обуке су реализоване у Београду, од 26. до 29.августа 2019. а организовале су их Песталоци дечја фондација и...

Опширније

РЕАЛИЗОВАНА ОБУКА О ХОРИЗОНТАЛНОМ УЧЕЊУ У УЖИЦУ

У суботу, 15. јуна реализована је акредитована обука за 27  наставника, професора разредне наставе и стручних сарадника из партнерских школа ОШ „Нада Матић“ и Прве основне школе краља Петра II, из Ужица.  Обуку под...

Опширније

ОБУКА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ НОВИХ ШКОЛА

8.6.2019. године,  у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, у Ужицу одржана је обука о правима детета за четири нове школе које су се укључиле у реализацију пројекта ,,Образовање...

Опширније

ПАРТИЦИПАЦИЈА УЧЕНИКА У ИЗБОРУ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Након вршњачких радионица и квиза о правима детета, ученици који су похађали обуку за Ученички парламент реализовали су још једну акцију 4. јуна 2019. године. Имајући у виду да се слободне наставне и ваннаставне...

Опширније

КВИЗ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

27. маја 2019. године у ОШ „Нада Матић“ одржан квиз о правима детата. Учествовале су четири екипе ученика шестог разреда: VI1, VI2,VI3 иVI4. Чланове екипа су изабрали ученици већином гласова у свом одељењу. Теме обрађене у квизу...

Опширније

ВРШЊАЧКЕ РАДИОНИЦЕ у ОШ „Нада Матић“

Oдржане су четири вршњачке радионице у ОШ „Нада Матић“. Радионице су држали вршњачки тимови, који су недавно прошли обуку за Ученички парламент, у одељењима својих бивших учитељица (II1, II2, II3 и II4). На занимљив и...

Опширније

Реализација вршњачких радионица у Првој основној школи у Ужицу

Након завршетка иницијалне обуке ученика шестог разреда о правима детета, у Првој основној школи у Ужицу је одржано 16 вршњачких радионица планираних Акционим планом на самој обуци. Шест тимова вршњачких едукатора...

Опширније

KAHOOT квиз о правима детета у Првој основној школи

Данас је у Првој основној школи у Ужицу одржан KAHOOT интерактивни квиз о правима детата. Квиз су припремили ученици шестог разреда – вршњачки едукатори који су прошли иницијалну обуку о правима детата и одржали 16...

Опширније

ОБУКА УЧЕНИКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ

У недељу, 24. марта 2019. године у Првој основној школи у Ужицу је одржана иницијална обука ученика шестог разреда о правима детета. Тренинг је био интензиван и динамичан, а теме које су обрађене су се односиле на појам...

Опширније

ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ „НАДА МАТИЋ“ У УЖИЦУ

Обука за Ученички парламент одржана је 24. марта 2019. године, у ОШ „Нада Матић“. Реализаторка обуке, коју је похађао 31 ученик, била је Оливера Шуљагић, наставница ликовне културе. На почетку, ученици су били упознати...

Опширније