ОБУКА ЗА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ОШ „НАДА МАТИЋ“ У УЖИЦУ

Обука за Ученички парламент у ОШ „Нада Матић“ у Ужицу одржана је 20. фебруара 2021. године. Реализаторка обуке, коју је похађало 15 ученика, била је Оливера Шуљагић.

Након поздрава и уводне речи, уследио је разговор о Ученичком парламенту, шта представља и у чему се огледа његов значај. Потом је презентована сатница рада и правила радионичарског рада. Уследила је реализација радионица: Упознавање, Појам људских права и права детета, Конвенција о правима детета, Предрасуде и стереотипи, Дискриминација, Насиље и Партиципација.

Радионице су углавном  реализоване према понуђеном сценарију из Приручника за наставнике за рад са децом виших разреда основне школе, уз извесна прилагођавања, а током рада коришћени су припремљени материјали из Приручника, као и презентација коју је израдила реализаторка обуке.

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, 24. фебруара, под називом „Дан розих мајица“, акценат ове обуке стављен је на превенцију и заштиту деце од вршњачког насиља и дискриминације, а нарочито дигиталног насиља које све више заузима примат. Ученици су чули причу о настанку „Дана розих мајица“ и одгледали филм о дигиталном насиљу, након чега је уследила дискусија и аналаза ризичних понашања на интернету, као и мере заштите од дигиталног насиља. Након тога је израђен конкретан план акције са предвиђеном динамиком рада. Прва активност биће одржана већ 24. фебруара, поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља.

Ученици су на обуци били изузетно мотивисани, заинтересовани, радознали, спремни за рад и дискусију. Активно су учествовали у радионицама и слободно износили своје мишљење и ставове о датим темама и проблемима. Поштовали су утврђену сатницу и договорена правила рада. На основу свега наведеног, можемо да закључимо да је ова обука успешно реализована и да су  постављени циљеви остварени.

Обука је реализована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоци дечје фондације.

Погледајте изјаве учесника након обуке:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *