Kонкурс за укључивање нових школа у пројекат „Образовање за права детета”

Ужички центар за права детета и Песталоци дечја фондацијa из Швајцарске, у сарадњи са партнерским организацијама, расписују КОНКУРС за укључивање нових основних школа у трећу трогодишњу фазу пројекта „Образовање за права детета”.

Право учешћа на конкурсу имају основне школе које имају више од 500 ученика из:
– Ниша и околине Ниша,
– Ужица и околине Ужица,
– Књажевца, околине Књажевца и Сокобање
– Врања и околине Врања,
– Краљева и околине Краљева.

Заинтересоване школе се могу обратити на наведене и-мејл адресе за додатну подршку у припреми документације за пријаву и то у периоду од расписивања конкурса до 20. фебруара 2019. године.

Пријава:

Рок за достављање пријава је 28. фебруар 2019. године.

Пријавну документацију чине:

– Одлука школског одбора или директора школе или наставничког већа о учешћу на конкурсу-слободна форма;
– Мотивационо писмо школе – слободна форма;
– Лична карта школе – форму преузмите ОВДЕ;
– Процена почетних капацитета школе – форму преузмите ОВДЕ.

Конкурсна документација, електронски попуњена, подноси се електронским путем на мејл адресу организације која је географски најближа школи која аплицира:

„Ужички центар за права детета” из Ужица: aleksandrashuki@gmail.com
Удружење „Нексус” из Врања: nexusvranje@gmail.com
„Имам идеју” из Краљева: nvo_imamideju@yahoo.com
„Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб” из Ниша: otvoreniklubnis@gmail.com
„Центар за креативни развој” из Књажевца: ckr_knjazevac@yahoo.com

Одлука о избору укупно 20 школа биће донета на основу:
– мотивације школе за учешћем на пројекту;
– потреба школа утврђених документом Процена тренутних/почетних капацитета школе;
– равномерне расподеле школа по регионима – по 4 школе у сваком наведеном регион;
– на основу података из личне/социјалне карте школе.

Приказ пројекта „Образовање за права детета“

Пројекат „Образовање за права детета” је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да се образује за права детета.

Имајући у виду препоруке Комитета, пројекат „Образовање за права детета“ треба да допринесе да:

Деца уче о својим правима у школи – како кроз предмет грађанско васпитање, тако и кроз примену образовања за права детета као интегрисани садржај у оквиру других предмета. Потребно је да школа осигурава одговарајући квалитет наставе о правима детета и располаже наставним кадром компетентним за подучавање деце о правима детета и њиховим поштовањем у свакодневним ситуацијама.
Деца уживају своја права у школи – учећи децу за права детета, важно је да се школе не задрже на декларативном нивоу, односно, да не сматрају да су испуниле циљеве тиме што су децу упознале са садржајем Конвенције о правима детета. Иако то јесте нужан корак, он никако није и довољан да бисмо могли говорити о образовању за права детета, зато поштовање права детета у практичним ситуацијама јесте од једнаког значаја. Важно је да у школи деца уживају своја права, односно да школа:
– буде безбедно место где су деца заштићена од насиља и дискриминације;
– буде место где су деца информисана о својим правима и одговорностима и активно учествују у свим аспектима образовног процеса и живота школе;
– предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и квалитета образовања за сву децу.

Активности пројекта су усмерене на:

• креирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у одабраним основним школама у Србији;
• јачање капацитета школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање за права детета;
• оснаживање деце, родитеља и других чинилаца образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама;
• остваривање бољих увида за укључивање образовања за права детета кроз пилотирање програма на педагошким факултетима.

Кључне активности:

• тренинзи за наставнике о правима детета;
• тренинзи за чланове ученичких парламената о правима детета;
• примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима основне школе – кроскурикуларни приступ;
• реализација акција ученичких парламената са циљем промоције права детета на нивоу партнерских школа;
• примена Индекса – Индикатора остварености права детета у образовном систему и унапређење права детета у школи;
• примена два креирана приручника о правима детета и то за рад са наставницима и рад са ученичким парламентима;
• даље богаћење и ревизија ресурс пакета (садржи збирку припрема за час у којима су теме права детета интегрисане у садржај различитих предмета) намењеног наставницима за примену образовања за права детета у редовној настави;
• пилотирање образовања за права детета на педагошким факултетима у којима се образују будући учитељи;
• трансфер знања на нове школе од стране партнерских модел школа;
• програм интеркултуралне размене.

3 thoughts on “Kонкурс за укључивање нових школа у пројекат „Образовање за права детета”

    1. Poštovana Marija, komisija je pri kraju selekcije škola koje će učestvovati na projektu. Uskoro očekujemo finalnu listu i bićete blagovremeno obavešteni.
      Srdačan pozdrav

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *