Водич за одељењске старешине и вршњачке медијаторе

 ОШ „Јовај Јовановић Змај“ и УГ „Nexus“ Врање, израдило је „Водич за одељењске старешине и вршњачке медијаторе – примена Правилника о информисању и Правилника о партиципацији ученика у оквиру часа одељењског старешине“.  Водич је настао као активност из трогодишњег акционог плана креираног по примени Индикатора остварености права детета у образовању (Индекса), у оквиру пројекта „Образовање за права детета“.

Садржај који је обухваћен Водичем настао је из потребе пружања подршке одељењским старешинама и вршњачким едукаторима у разумевању и примени Правилника о информисању и Правилника о партиципацији ученика као и трансфер стечених вештина и знања на ученике различитих узраста у основној и средњој школи.

Предлог скица активности осмишљен је тако да су поједини делови Правилника о информисању и Правилника о партиципацији ученика представљени у виду сценарија за радионице, док су одређени делови операционализовани у виду кратких упутстава а представљају садржај који би требало обрадити на часовима одељењског старешине.

При осмишљавању Водича, радионице су примењиване у пракси и вођено је рачуна да могу бити реализоване за један или два школска часа у зависности од узраста ученикa и специфичности сваког одељења.

Добит од овако реализованих часова одељењског старешине је вишестука: ово је могућност да ученици у одељењу буду информисани о својим правима и стекну вештине партиципације у свим областима живота и рада школе; вршњачки едукатори уче и примењују стечена знања и вештине; одељењске старешине имају прилику да потврде и развијају компетенције у области права детета.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *