Дигитално насиље, ОШ „Нада Матић“, Ужице

На часовима информатике и рачунарства у V и VI разреду, на којима су обрађиване наставне јединице Дигитално насиље и Безбедност на интернету, ученици су од наставнице добили инструкције да проуче презентацију и видео предавање, а затим да изврше самопроцену свог знања путем упитника.

У презентацији су укратко објашњени кључни појмови који се тичу безбедности на интернету, начина препознавања дигиталног насиља, као и мера за превенцију и превазилажење проблема дигиталног насиља. У видео запису је детаљно образложена ова тема. Пошто су чули излагање наставника и проучили материјал, ученици су попуњавали упитник у форми самопроцене. Први део упитника чинило је седам питања. Одговарајући на њих ученици су показали ниво усвојеног знања из области дигиталног насиља. У другом делу упитника ученици су процењивали тачност својих одговора, односно написали су да ли мисле да су сигурно тачно одговорили, да су насумично бирали питања, односно да су делимично сигурни у своје одговоре. Свако питање носило је по 5 бодова. У последњем питању ученици су претпоставили колико ће имати бодова. Након предаје упитника сазнали су колико су себе добро проценили и колико се тај број бодова разликовао од оних које су остварили одговарајући на питања. Резултати добијени самопроценом показују да је 95,4% ученика приближно тачно проценило своје знање из ове области (+/-5 бодова), док је 4,6% ученика погрешило број бодова за више од 5.

Часови су реализовани у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који спроводи Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоцу дечје фондације из Швајцарске.

Презентацију можете погледати на овом линку:

ОВДЕ

Уколико желите да сазнате ниво вашег знања о дигиталном насиљу, а потом да урадите самопроцену, можете попунити упитник на овом линку:

ОВДЕ

Јелица Стевановић, наставница информатике и рачунарства

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *