Уводни час : Математички модел мишљења и закључивања – права и обавезе ученика