Усвајање појединих чланова Конвенције о правима детета током часа енглеског језика: Module 5, Unit 10, Extra exercises, extra reading (Victorian Britain)