Ружно паче- Х.К.Андерсен (може се обрађивти и у IV р. у оквиру исте наставне јединице)