Породица, школа, локална заједница – заједнице у којима живимо (права појединца)