ПРАВА ДЕТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ У ЦИЉУ ЊИХОВОГ ПОШТОВАЊА И ПРАКТИКОВАЊА У ШКОЛИ