ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕТЕТА И ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ток радионице