Евалуација рада наставника у области партиципације