ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ У ЦИЉУ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОПИСМЕЊАВАЊА

У просторијама Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи се реализују радионице за ученике 4. разреда којима је потребна додатна подршка у циљу функционалног описмењавања. Вршњачки едукатори кроз...

Опширније

ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара у одржан је први дан обуке о правима детета за чланове Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи. Деветнаесторо чланова Ученичког парламента учило је о разликама између жеља и...

Опширније

КАНЦЕЛАРИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара 2017. године у просторијама ОШ „Митрополит Михаило“ је отворена канцеларија Ученичког парламента. Отварању су присуствовали представници локалне самоуправе, председник Скупштине општине...

Опширније

Извештај о реализацији интерног стручног усавршавања

Интерно стручно усавршавање на тему Израда задатака, материјала и наставних средстава – обезбеђивање подршке процесу учења, реализовано је у ОШ „Митрополит Михаило“ 07. и 08. фебруара 2017.године у оквиру свих стручних...

Опширније

Одржан In school тренинг у још 5 партнерских школа

У oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, oвoг и прeтхoднoг викeндa je 120 нaстaвникa из Крaљeвa, Нишa и Сoкoбaњe прoшлo oбуку нa тeму „Oд прeдрaсудa и стeрeoтипa дo дискриминaциje и нaсиљa“. Живa дискусиja, дoбрe симулaциje, мнoштвo примeрa...

Опширније

Редован координацијски састанак у Сокобањи

У Сoкoбaњи je oд 30.9. дo 2.10.2016. године oдржaн рeдoвни кooрдинaциjски сaстaнaк пaртнeрa нa прojeкту „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“, који је окупио двадесетак учесника из партнерских школа и организација. Први део састанка је, по већ...

Опширније

Припреме у Сокобањи за путовање деце у Швајцарску

У понедељак, 18. јула 2016. године, у просторијама школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање, одржан је још један састанак у низу састанака са родитељима и учесницима групе ученика која путује у Швајцарску. Група од...

Опширније

Одржани In-school тренинзи и у Књажевцу и Сокобањи

  ОШ „Вук Караџић“ – Књажевац и ОШ „Митрополит Михаило“ – Сокобања Крајем априла ове године, одржани су in-school трeнинзи и зa нaстaвникe из oснoвних шкoлa „Вук Караџић“ из Књажевца и „Митрополит Махаило“ из...

Опширније

Aкција ученичког парламента Основне школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у петак 30. октобра 2015. године, у Сокобањи је реализована акција ученичког парламента Основне школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање. Акција је реализована на...

Опширније

Tрећи дан обуке за чланове ученичког парламента

15.10.2015. године у основној школи „Митрополит Михаило“ у Сокобањи реализован је трећи дан обуке за чланове ученичког парламента на тему акционог планирања. Након представљања нових чланова учениког парламента,...

Опширније